Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 127/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2016-07-28

VIII GC 2546/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 stycznia 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, szkoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, szkoda, rozszerzone powództwo, pozwany, koszt naprawy, naprawa pojazdów, możliwość przerwania biegu, przedmiotowa data, ubezpieczyciel żądania, przerywanie biegu, umowa ubezpieczenia, wynagrodzenie pełnomocnika za postępowanie, wykorzystana zaliczka, wypłata odszkodowania, granica żądania pozwu, część zamienna
Zobacz»

XXIII Ga 653/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2011

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

termin przedawnienia, ubezpieczyciel, szkoda, pozwany, przedawnienie roszczeń, przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, ubezpieczyciel, koszt likwidacji, ubezpieczyciel roszczenia, warszawa w warszawie, szkoda, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, zryczałtowany koszt, przedawnienie z dniem, pozwany, likwidacja szkody, termin przedawnienia roszczenia powoda, przedawnienie roszczeń, umowa ubezpieczenia, przerwanie biegu przedawnienia, założenie sądu rejonowego, zarzut nieprawidłowego zastosowania, kwestia biegu, zarzut przedawnienia
Zobacz»

VIII Ga 75/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 maja 2020

Data publikacji: 10 września 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, oświadczenie ubezpieczyciela, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka, roszczenie główne, odmowa świadczenia, roszczenie uboczne, zgłoszenie zdarzenia, roszczenie o odsetki, ostatni dzień roku kalendarzowego, odmawiająca wypłata odszkodowania, sporządzenie decyzji, postępowanie likwidacyjne, przedawnienie roszczeń, roszczenie o świadczenie, pozwany, dzień decyzji, bieg przedawnienia roszczenia
Zobacz»

III Ca 1432/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 21 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, szkoda, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • część roszczenia, ubezpieczyciel, przerwanie biegu przedawnienia, baza prawna, szkoda, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, bieg terminu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, umowa ubezpieczenia, odmowa świadczenia, pozew, koszt naprawy pojazdu, rozszerzenie, zarzut przedawnienia, część zamienna, naprawa pojazdu powoda, odszkodowanie, granica żądania, powództwo
Zobacz»

I Ca 245/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 7 czerwca 2021

Data publikacji: 19 lipca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel, pozwany, bieg przedawnienia, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel, bieg terminu przedawnienia, ustalenie istnienia i wysokości, nieuwzględnione roszczenie, pozwany, istnienie i wysokości roszczenia, zaniechanie wypłaty, umowa ubezpieczenia, analiza zgromadzona dokumentacji, dochodzenie uprawnienia, bieg przedawnienia, decyzja strony, powództwo do sądu powszechnego, przerwanie biegu, odszkodowanie, osoba obowiązana, dzień zgłoszenia szkody
Zobacz»

III Ca 1525/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, zgłoszenie szkody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, zadośćuczynienie, kręgosłup szyjny, bieg terminu przedawnienia, uraz, odrębnych szkód, wypadek, przedawnienie roszczeń, staw ramienny, oświadczenie ubezpieczyciela, na nowo, akt postępowania likwidacyjnego, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa, zgłoszenie szkody, pozwany, zgłoszenie zdarzenia, uszczerbek, zdrowia powodów
Zobacz»

I ACa 524/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 21 listopada 2013

Data publikacji: 20 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

pozwany szpital, zarzut przedawnienia, szkoda, przedawnienie roszczeń, bieg przedawnienia, zabieg, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, leczenie, zarzut przedawnienia, konieczność amputacji prawej nogi, ratowanie życia, szkoda, powikłanie, przedawnienie roszczeń, bieg przedawnienia, koronarografia, postępowanie karne, zabieg, termin przedawnienia, procedura, personel medyczny, działanie personelu, udar mózgu i zawał, serce, śledztwo, roszczenie deliktowe
Zobacz»

II Ca 1262/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 stycznia 2014

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, szkoda, przedawnienie roszczeń, bieg przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, choroba psychiczna powoda, termin przedawnienia, szkoda, przedawnienie roszczeń, bieg przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, pozwany, czyny niedozwolone, wypadek komunikacyjny, nowa szkoda, racjonalne kierowanie, bieg przedawnienia roszczenia, schizofrenia paranoidalna, zadośćuczynienie, roszczenie powodów, sprzeczność zarzutu przedawnienia, skutek wypadku, występek, strona pozwana zarzutu przedawnienia
Zobacz»

III Ca 353/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przerwa biegu, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwa biegu terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przerwa biegu, przedawnienie roszczenia w sytuacji, uwzględnienie zarzutu przedawnienia, składanie pism procesowych, inicjatywa dowodowa, strona powodowa, pozwana odpowiedź na pozew, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, przepis procedury, umowa kredytów, bieg przedawnienia, możność działania, te sprawy, roszczenie związane z prowadzeniem
Zobacz»

III Ca 1352/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, pozwany, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, prokurent, skuteczne przerwanie biegu, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nadużycie prawa, odpowiedzialność projektanta, pozwany, uznanie roszczenia, przedawnienie roszczeń, rękojmia za wady, pozwany zarzut przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia, skuteczność zarzutu przedawnienia, oświadczenie w imieniu spółki, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, decyzja ubezpieczyciela, roszczenie powodów, dzieło
Zobacz»

II C 460/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, ubezpieczyciel, pełnomocnik, upływ, przerwanie biegu, pismo, pozwany, zgłoszenie szkody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, umowa o dochodzenie roszczeń, zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, roszczenie wynikające ze zdarzenia, pismo pełnomocnika, ubezpieczyciel, pełnomocnik powodów, pełnomocnik, upływ, roszczenie z dniem, przerwanie biegu, odpowiedzialność cywilna, pismo, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zgłoszenie szkody, pismo ubezpieczyciela, odszkodowanie
Zobacz»

V ACa 251/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, ubezpieczyciel, przedawnienie roszczenia, termin przedawnienia, przerwa biegu, ubezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, ubezpieczyciel, bieg terminu przedawnienia, przedawnienie roszczenia, termin przedawnienia, ogólny warunek ubezpieczenia, postępowanie likwidacyjne, wykładnia, na nowo, przerwa biegu, początek biegu przedawnienia, działalność ubezpieczeniowa, zawezwanie do próby ugodowej, wniosek powódki o zawezwanie, dąbrowa górnicza, przedawnienie roszczenia powódki, ubezpieczenie, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, odmowa wypłaty, oświadczenie zakładu
Zobacz»

II Ca 351/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 12 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przedawnienie roszczeń, przerwanie biegu przedawnienia, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie roszczeń, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, ubezpieczyciel, szczególna więź rodzinna, szkoda wynikła ze zbrodni, termin przedawnienia, zdarzenie, zarzut przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, małoletni, okres dwudziestoletni, pogorszenie sytuacji życiowe, kodeks cywilny, przedawnienie roszczenia o naprawienie, zadośćuczynienie za śmierć ojca, opóźnienie, naruszenie dobra osobiste, występek, zmarły ojciec
Zobacz»

I C 514/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 6 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

roszczenie, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, pozwany, przerwanie biegu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, ubezpieczyciel, celów dochodzenia, odszkodowanie, pismo oświadczenia, termin przedawnienia, bielsko podlaskie, brama wjazdowa, zarzut przedawnienia, pozwany, sąd polubowny, na nowo, niewypłacone należności, uszkodzenie bramy, koszt naprawy ogrodzenia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, skuteczność zgłoszonego zarzutu, decyzja na drodze, świadczenie w sposób zgodny
Zobacz»

I ACa 891/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 21 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, ubezpieczyciel, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, szkoda, pozwany, bieg, zakończenie postępowania likwidacyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, ubezpieczyciel, nadużycie prawa, przedawnienie roszczeń, odszkodowanie, termin przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie powódki, warunek obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, ogólny warunek obowiązkowego ubezpieczenia, szkoda, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, pozwany, bieg, stopień niepełnosprawności, zakończenie postępowania likwidacyjnego, uznanie zarzutu przedawnienia, możliwość dochodzenia, wypadek, zeznanie powódki
Zobacz»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, pozwany, upływ
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg przedawnienia, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, następująca wpłata, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, kolejna wpłata, uznanie niewłaściwe, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, nabycie wierzytelności, upływ, bank, początek biegu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem
Zobacz»

V Ca 874/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2015

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, ubezpieczyciel, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, ubezpieczyciel, bieg przedawnienia, zasady współżycia społecznego, prawa treść, pismo ubezpieczyciela, odmowa świadczenia, bieg przedawnienia roszczenia, zgłoszenie zdarzenia, opóźnienie w dochodzeniu roszczenia, upływ przedawnienia, stosunek społeczny, nadużycie prawa, przyczyna opóźnienia, uśpienie czujności, wybór sposobu dochodzenia, poszkodowany wierzyciel, prawo podmiotowe, wypłata świadczenia w razie
Zobacz»

II Ca 2380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 16 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, upływ terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, księga rachunkowa funduszu, bank, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, zamiar zrzeczenia, wypracowanie, dorozumiane oświadczenie woli, dług, wola dłużnika, zawarcie ugody sądowej, przedawnienie roszczeń, wyciąg z księgi, bieg terminu przedawnienia
Zobacz»

I ACa 1935/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pozwany, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, roszczenie powódki, przerwanie biegu przedawnienia, śmierć córki, kodeks cywilny, przedawnienie roszczeń, pozwany, pozew, córka powódki, dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie, przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie, szkoda, bieg przedawnienia roszczenia, zadośćuczynienie za ból, dłużnik, prawo podmiotowe, odszkodowanie, data zdarzenia, typ roszczenia, roszczenie przez osoby
Zobacz»

I C 1039/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

termin przedawnienia, roszczenie, zarzut przedawnienia, pozwany, bieg przedawnienia, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, roszczenie, zarzut przedawnienia, roszczenie majątkowe, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, pozwany, bieg przedawnienia, wymagalność roszczenia, podniesiony zarzut przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zasada przedawniania, treść przepisu, przerwanie biegu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gulczyńska,  Jan Futro ,  Piotr Majchrzak
Data wytworzenia informacji: