Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 323/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-05-09

I ACa 122/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

członek zarządu, akcjonariusz, statut spółki, absolutorium, uchwała rady nadzorcza, walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • członek zarządu, akcjonariusz, statut spółki, absolutorium, interes prawny, prezes zarządów, rok obrotowy, uchwała rady nadzorcza, odwołanie powoda, kapitał akcyjny, założyciel, uchwała zarządu, skład zarządu, przewodnicząca rada, funkcja, przepis kodeksu cywilnego, walne zgromadzenie, ważny powód, zaskarżona uchwała, udzielenie absolutorium
Zobacz»

XX GC 1073/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, członka rady nadzorczej, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, wybór rady nadzorczej, droga głosowania, akcjonariusz pozwanej spółki, członka rady nadzorczej, wybór uzupełniający do rady, porządek obrad, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, oddzielna grupa, koszt zwołania, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, rada nadzorcza w drodze, skład rady nadzorczej, uzupełnienie składu rady, rada nadzorcza w trybie, koszt zgromadzenia, przerwa w obradach
Zobacz»

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, nieważność, statut spółki, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, nieważność, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały
Zobacz»

XX GC 927/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 22 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

spółka, uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie, zarząd, absolutorium, rada nadzorcza, wykonanie obowiązków, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, spółka w roku obrotowym, uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie, zarząd, zwyczajne walne zgromadzenie spółki, udzielenie absolutorium, sprawa udzielenia, absolutorium, umowa inwestycyjna, rada nadzorcza, zwołanie zgromadzenia, wykonanie obowiązków, rada nadzorcza spółki, stwierdzenie nieważności, założyciel, zatwierdzenie sprawozdania, spółka i powód, walne zgromadzenie akcjonariuszy, obowiązek przewodniczącego rady
Zobacz»

VI ACa 1186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, spółka, zarząd, walne zgromadzenie, członka rady nadzorczej, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uchwała, podjęcie uchwały w sprawie, informacja zarządu, spółka, uchylenie uchwały, porządek obrad, zarząd, walne zgromadzenie, wypłata dywidendy, nadzwyczajne walne zgromadzenie, dzień dywidendy, spółka konkurencyjna, rozpatrzenie sprawozdań, dywidenda akcjonariusza, członka rady nadzorczej, nieważność, dobry obyczaj, sprawa szkody, temat zabezpieczeń
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, pozwana spółka, nieważność uchwały, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka w sporze, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, wybór pełnomocnika, wybór komisji
Zobacz»

VIII GC 253/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 czerwca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, statut spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, jednomyślność, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zmiana w statutach, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut spółki, interes spółki, otwarcie przesyłki, umowa spółki, obrady zgromadzenia, czarna litera, porządek obrad, projektowana zmiana, zawiadomienie, zamierzona zmiana, przedstawiciel powodów, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, dobry obyczaj, przedstawiciel akcjonariuszy
Zobacz»

VI GC 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, członka rady nadzorczej, nieważność uchwały, pozwana spółka, zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • porządek obrad, zaprotokołowanie, transkrypcja, głosowanie, kadencja, sprzeciw, walne zgromadzenie, głos, pismo procesowe z datą, członka rady nadzorczej, zaskarżenie uchwały, nieważność uchwały, pozwana spółka, porozumienie, stwierdzenie nieważności uchwały, uchwała w imieniu, akcja pozwanej spółki, legitymacja, zgromadzenie akcjonariuszy, notariusz
Zobacz»

XXVI GC 484/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lutego 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sprawozdanie zarządu, działalność spółki, uchwała, rada nadzorcza, sprawozdanie finansowe, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, absolutorium, ocena sprawozdania, spółka za lata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • sprawozdanie zarządu, rok obrotowy, działalność spółki, sprawozdanie zarządu z działalności, reaktywacja działalności, uchwała, rada nadzorcza, sprawozdanie rady nadzorczej, sprawozdanie finansowe, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka akcyjna, absolutorium, podstawowa działalność, ocena sprawozdania, interes spółki, uchylenie uchwały, spółka za lata, walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, reaktywowanie, zatwierdzenie sprawozdania
Zobacz»

I ACa 633/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

statut, pozwana spółka, uchwała, rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaproszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • statut, pozwana spółka, uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, założyciel, rada nadzorcza, wynagrodzenie udziału, zgoda na umorzenie, porządek obrad, walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, restrukturyzacja, kapitał zakładowy, aport, uzasadnienie projektu uchwały, mniejszościowy udziałowiec, spółka grupy, pokrzywdzenie powodów, posiadane akcje, zaproszenie
Zobacz»

X GC 810/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2014

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, statut spółki, zarząd, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uchwała, walne zgromadzenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, rada nadzorcza, statut spółki, dobry obyczaj, uprawnienie walnego zgromadzenia, akcjonariusz mniejszościowy, nabycie i zbycie nieruchomości, zarząd, wydzierżawienie przedsiębiorstwa, zorganizowana część, pozwana spółka, uchwała walnego zgromadzenia, część uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie, godzenie w interes spółki, zaskarżona uchwała, kompetencja
Zobacz»

I ACa 35/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, pozwana spółka, statut spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, akcjonariuszy akcji, pokrzywdzenie akcjonariusza, pozwana spółka, powoływanie członków rady, głosowanie, statut spółki, wybór członka rady nadzorczej, przedsiębiorstwo państwowe, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, skład rady nadzorczej, postanowienie statutu, statut strony, uprawnienie akcjonariuszy, głos, założyciel, kandydat, uchwała, przyjęcie statutu
Zobacz»

I ACz 1276/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 16 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zgromadzenie akcjonariuszy, członek zarządu, zarząd spółki, członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie, uchwała rady nadzorcza, nieważność uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie akcjonariuszy, połowa kapitału zakładowego, członek zarządu, zarząd spółki, członka rady nadzorczej, uchwała zgromadzenia akcjonariuszy, walne zgromadzenie, członek rady nadzorczej spółki, zarządzenie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, zastępca prezydenta miasta, zwołanie nadzwyczajne, legitymacja czynna do występowania, uchwała rady nadzorcza, nieważność uchwały, ogół głosów, ustalenie nieistnienia uchwały, stwierdzenie nieważności, głos w spółce, roszczenie o ustalenie nieistnienia
Zobacz»

XXVI GC 411/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2016

Data publikacji: 25 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, spółka, zarząd, nieważność uchwały, statut, członek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, księga akcyjna, spółka, kiper, głosowanie nad uchwałą, skład rady nadzorczej, zarząd, powtórzenie, powództwo o uchylenie, nieważność uchwały, kadencja rady nadzorczej, obrada nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, statut, zarząd pozwanej spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, legitymacja czynna, członek, interes spółki
Zobacz»

I ACa 438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

pozwana spółka, uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • dywidenda, pozwana spółka, uchwała, rok obrotowy, akcjonariusz większościowy, wykonywanie prawa głosu, dobry obyczaj, zysk netto, zysk bilansowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, rynek wydawniczy, wypracowany zysk, rada nadzorcza, interwenient uboczny, zysk na kapitał zapasowy, interes akcjonariuszy, sprawa podziału zysku, pożyczka, interes spółki
Zobacz»

XX GC 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

spółka, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, rozwiązanie i likwidacja, uchylenie uchwały, akcja, likwidacja spółki, wadliwe zwołanie, rada nadzorcza, likwidator spółki, niegospodarność, zawiadomienie, głos, stwierdzenie nieważności, zaprotokołowanie, nieważność, rozwiązanie spółki, otwarcie likwidacji
Zobacz»

I ACa 540/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, statut, nieważność uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, akcja, hipoteka łączna, zorganizowana część przedsiębiorstwa, planowana uchwała, pozwana spółka, nieruchomość, statut, udział w zgromadzeniach, obciążenie hipoteką, zarządca, bank, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgoda na obciążenie, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały, zwołanie zgromadzenia, przedmiot zaskarżonej uchwały, przedsiębiorstwo spółki
Zobacz»

VII AGa 1435/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 2 marca 2020

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie, uchwała, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, ustawa o ofercie publicznej, spółka, członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie, powołanie członka rady nadzorczej, zgodne głosowanie, porządek obrad, sprawa powołania, uchwała, kandydat, członek porozumienia, kandydatura, spółka publiczna, głosowanie na walnym zgromadzeniu, dobry obyczaj, rada nadzorcza i zarząd, interes spółki, sprawa zgodna, zarząd
Zobacz»

XX GC 793/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 31 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, statut spółki, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, statut spółki, traktowanie akcjonariuszy, uprawnienie osobiste, uchwała, odwoływanie członków rady nadzorczej, uprawnienie akcjonariuszy, zmiana statutów, akcjonariusz większościowy, kodeks spółek handlowych, pakiet akcji, przewodnicząca rada nadzorcza, akcja spółki, zaskarżona uchwała, posiadanie akcji, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka pisemnego oświadczenia, powoływanie i odwoływanie członków, kapitał zakładowy spółki, statut spółki akcyjnej
Zobacz»

XXVI GC 617/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, uchwała, walne zgromadzenie, zgromadzenie akcjonariuszy, statut spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, uchwała, kooptacja, walne zgromadzenie, dobry obyczaj, zaskarżona uchwała, dokooptowanie, godzenie w interes spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, oddzielna grupa, uchylenie uchwały, dokooptowany członek rady, zgromadzenie akcjonariuszy, skład rady nadzorczej, liczba członków rady nadzorczej, statut spółki, najbliższe walne zgromadzenie, akcjonariusz mniejszościowy, mandat, pozycja w spółce
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Waldemar Kryślak,  Elżbieta Fijałkowska
Data wytworzenia informacji: