Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 707/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-10-24

VIII Ga 169/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zbyty udział, umowa spółki, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zbyty udział, umowa spółki, interes spółki, zgoda spółki, zgromadzenie wspólnika, ważny powód, zezwolenie na zbycie, zarząd, zgoda na zbycie udziałów, zastawienie udziału, udział przez wspólnika, brak zgody, wymóg jednomyślności, pozwolenie, udział w spółce, wyrażenie zgody, członek zarządu, zagrożenie, córka wnioskodawcy, zbywanie
Zobacz»

I ACa 399/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa spółki, prawo pierwokupu, uchwała, zbyty udział, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, interes spółki, prawo pierwokupu, uchwała, zgromadzenie wspólnika, dobry obyczaj, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, skład osobowy spółki, zawarcie umowy przewłaszczenia, zaskarżona uchwała, przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów, uszczuplenie majątku spółki, dotychczasowy wspólnik, pozwana spółka, zbyty udział, ograniczenie zbywalności, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, zbywca udziału, zgoda, postanowienie umowy spółki
Zobacz»

I ACa 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uchwała, umowa spółki, sprzedaż udziału, zbyty udział, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, umowa spółki, sprzedaż udziału, zgoda zgromadzenia wspólników, zbyty udział, prawo pierwokupu, podwyższenie kapitału zakładowego, udział w pozwanej spółce, umowa sprzedaży, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, dobry obyczaj, stwierdzenie nieważności uchwały, przepis kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyrażenie zgody na zbycie, wspólnik pozwanej spółki, zgoda na zbycie udziałów, kapitał zakładowy spółki, nowy udział, pokrzywdzenie wspólnika
Zobacz»

XIII Ga 513/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 listopada 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa spółki, zbycie, udział, przedsiębiorstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie, udział, oświadczenie woli, stosunek spółki, prawo i obowiązek, przedsiębiorstwo, nabywca, spadkobierca, zgromadzenie wspólnika, umowa przedwstępna, następstwo prawne, prawo nabycia, zapis umowy spółki, inwestor, zawarcie umowy, porozumienie, przystąpienie do spółki, część odrębna
Zobacz»

V AGa 165/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2019

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa spółki, zbycie, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • cena nominalna, rozwiązanie spółki, część wspólników, umowa spółki, pozwana spółka, udziałowiec, zbycie, stosunek spółki, ważna przyczyna, udział, zysk, konflikt, osiągnięcie celu spółki, interwenient uboczny, zbywanie udziałów, zapis umowy spółki, zgromadzenie, działalność handlowa, udział za cenę, udział po cenie
Zobacz»

XVI GC 160/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa spółki, uchwała, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, zbycie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umorzenie udziałów, umowa spółki, uchwała, celu umorzenia, umorzenie przymusowe, przypadek umorzenia, głos, zgromadzenie wspólnika, umorzony udział, umorzenie dobrowolne, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, spółka udziałów, kowalik, interes spółki, uchwała zgromadzenia, metoda wyceny, zgoda wspólnika, nieważność uchwały, kapitał zakładowy, zbycie
Zobacz»

I ACa 704/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

spółka, zbyty udział, sprzedaż udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwany, zgromadzenie wspólnika, dywidenda, zbyty udział, sprawa spółki, sprzedaż udziału, cena, zamiar zbycia, oferta dzierżawy, dzierżawca, rozwiązanie spółki, konflikt pomiędzy stronami, finansowa spółka, pojazd, zatwierdzenie sprawozdania, warunek zbycia, bar gastronomiczny, ważna przyczyna, zysk
Zobacz»

X GC 373/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 marca 2020

Data publikacji: 14 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zarząd, zbyty udział, umowa spółki, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zarząd, zwyczajne zgromadzenie wspólników, wgląd do księgi, zarząd spółki, zamiar zbycia udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, księga protokołów, wyrażenie zgody na zbycie, zbyty udział, udział w kapitale zakładowy, osiągnięcie celu spółki, uczestnictwo w spółce, umowa spółki, udział w celu umorzenia, porządek obrad, konflikt, uchwała, zbywalność udziałów, żądanie rozwiązania spółki, większość wspólników
Zobacz»

VI GC 110/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

spółka, uchwała, sprzedaż udziału, zbycie, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, uchwała, sprzedaż udziału, zezwolenie na zbycie, wartość udziałów, pozwana spółka, wartość bilansowa, zbycie, porządek obrad, cena, podjęcie uchwały, zaskarżona uchwała, zarząd, metoda, biegły rewident, upoważnienie zarządu, aktywa netto, transakcja sprzedaży, zgoda na zbycie, aktyw
Zobacz»

IX GC 1400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

spółka, zbycie, prawo pierwszeństwa, zarząd, uchwała, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, rozwiązanie spółki, zgromadzenie wspólnika, wyjście ze spółki, ważna przyczyna, zbycie, dywidenda, prawo pierwszeństwa, zysk, zarząd, uchwała, udział, propozycja, funkcjonowanie spółki, wartość spółki, pozwana spółka, konflikt osobisty, rok obrotowy, nieruchomość, restrukturyzacja
Zobacz»

XX GC 520/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2018

Data publikacji: 21 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nabycie udziałów, umowa spółki, uchwała, prawo pierwszeństwa, zbyty udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wspólnik większościowy, zastawienie udziału, nabycie udziałów, umowa spółki, uchwała, prawo pierwszeństwa, pokrzywdzenie wspólnika, interes spółki, dobry obyczaj, zgoda na zbycie, udział w kapitale zakładowy, udział w spółce, zaskarżona uchwała, wspólnik udziałów, zastaw na udziałach, lojalność, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, nadzwyczajne zebranie wspólników, zbyty udział, skorzystanie z prawa pierwszeństwa
Zobacz»

I AGa 364/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 października 2019

Data publikacji: 26 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zbyty udział, umowa spółki, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zbyty udział, wspólnik mniejszościowy, ważna przyczyna, zgoda na zbycie udziałów, funkcjonowanie spółki, osiągnięcie celu spółki, zgromadzenie wspólnika, kredyt, konflikt, cebula, produkcja rolna, niemożność osiągnięcia celu, stosunek spółki, sprawa spółki, rozwiązanie pozwanej spółki, bank, cela gospodarcza, umowa spółki, uchwała, powództwo o rozwiązanie spółki
Zobacz»

I ACa 245/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2018

Data publikacji: 25 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

spółka, zbycie, umowa, sprzedaż udziału, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, zbycie, rejestr, kapitał zakładowy, bezskuteczność, umowa zbycia udziałów, majątek, umowa, sprzedaż udziału, ustalenie nieważności, nieważność umowy, udział w spółce, zgromadzenie wspólnika, wartość, jedyny właściciel udziałów, uchwała, pozwany, dobra wiara, udziałowiec, czynności prawne
Zobacz»

X GC 517/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 maja 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rada nadzorcza, umowa spółki, uchwała, zbycie, sprzedaż udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, umowa spółki, uchwała, porządek obrad, zgromadzenie wspólnika, zmiana umowy spółki, nowy członek rady nadzorczej, zbycie, udziałowiec, rada nadzorcza pozwana spółki, dobry obyczaj, pokrzywdzenie wspólnika, podjęcie uchwały, kadencja, sprzedaż udziału, interes spółki, siedziba spółki, zeznanie powoda, umowa sprzedaży udziału, skład rady nadzorczej
Zobacz»

VIII GC 319/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 2 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zbycie, prawo pierwszeństwa, umowa spółki, nabycie udziałów, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, zbycie, prawo pierwszeństwa, umowa spółki, nabycie udziałów, uchwała, zawarcie umowy przewłaszczenia, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, interes spółki, ograniczenie zbywalności, przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów, zaskarżona uchwała, zbywalność udziałów, skład osobowy spółki, zaproszenie na zgromadzenie, zgoda, udział wspólników, sytuacja finansowa pozwanej spółki, wola wspólników, sprzeczność uchwały
Zobacz»

V ACa 453/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 lutego 2016

Data publikacji: 16 października 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa spółki, uchwała, prawo pierwszeństwa, zbycie, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, uchwała, interes spółki, prawo pierwszeństwa, zaskarżona uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, prawo udziałowe, zgromadzenie wspólnika, zbycie, pozwana spółka, wymóg ekologiczny, dobry obyczaj, pokrzywdzenie wspólnika, udział w podwyższonym kapitale, kapitał zakładowy spółki, zapis, koksownia, udział, nieważność, uchylenie uchwały
Zobacz»

IX GC 769/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa spółki, uchwała, zbyty udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, umowa spółki, ważna przyczyna, wyrażenie zgody, uchwała, pozwana spółka, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zbyty udział, zgoda na zbycie, nadbudowa, umorzenie udziałów, zawiązanie spółki, zysk, zgromadzenie wspólników spółki, nowo utworzony udział, działalność, rok obrotowy, inwestycja, osiągnięcie celu spółki, uchwała w sprawie
Zobacz»

IX GC 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa spółki, zarząd, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, zarząd, udział, model funkcjonowania, rozwiązanie spółki, współpraca, stwierdzenie niedoboru w kasie, wspólnik spółki, kapitał, działalność spółki, wpływ na działalność, powołanie, nowy udział, nowa spółka, zgromadzenie wspólnika, członek zarządu, wartość udziałów, mail, brak zaufania, zawarcie umowy spółki
Zobacz»

VII GC 300/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 16 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

uchwała, nabycie udziałów, zbyty udział, umowa spółki, prawo pierwszeństwa nabycia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nabycie udziałów, zbyty udział, wspólnik mniejszościowy, wspólnik większościowy, umowa spółki, zbywalność udziałów, cena nabycia udziału, zbywane udziały, udział w kapitale zakładowy, stwierdzenie nieważności uchwały, głos, tekst jednolity umowy, udział przez wspólnika, prawo pierwszeństwa nabycia, powództwo o stwierdzenie nieważności, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, nieistnienie, chęć nabycia, zbywca
Zobacz»

XXIII Ga 473/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2013

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zarząd, umowa spółki, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zarząd, umowa spółki, uchwała, skład zarządu, zarząd w spółce, podejmowanie uchwały, reprezentacja spółki, struktura i organizacja, graniczny warunek, stan obecności, kapitał, zasada umowna, reprezentacja dwuosobowa, obecność na zgromadzeniu, własne umowy, wpis do rejestru zmiany, zgromadzenie wspólnika, jednoosobowy skład, zasada kodeksowa, uchwała podjęta z naruszeniem
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Waldemar Kryślak,  Ewa Staniszewska
Data wytworzenia informacji: