Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 962/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2017-09-13

I ACz 1332/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 września 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dożywocia, nieważność umowy dożywocia, obciążenie powódki, darowizna, uzgodnienie treści księgi wieczystej, zasądzenie od powódki, pozew o uzgodnienie treści, obciążanie powódki, pozwany, część kosztów, zarzut nieważności umowy, profesjonalny pełnomocnik, udzielenie zabezpieczenia, syn, nowy sącz, pełnomocnik powódki, koszt należny, zażalenie, stawka minimalna zgodnie, zasądzenie całości kosztów
Zobacz»

VIII Gz 239/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia, wytoczenie powództwa, pozwany, stanowiąca własność powódki, postanowienie o kosztach procesu, zasada słuszności, centrum, zażalenie, wydanie nieruchomości, powództwo z żądaniem, reguła zastosowania, brak odstąpienia, ocena ostateczna, uznanie przez pozwanego powództwa, wyższy koszt procesu, bezumowne korzystanie, przedmiot sporu stron, dyskrecjonalna ocena, sposób rozstrzygnięcia sądu, zasada orzeczenia
Zobacz»

II Cz 116/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, powództwo obowiązane, odstąpienie od obciążenia, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, zażalenie, zażalenie powoda, pozwany, pozwany koszt, radca prawny, towarzystwo, obowiązek zwrotu, system informacji prawnej, podstawa odstąpienia od obciążenia, niejednolitość orzecznictwa, uzasadniona podstawa do odstąpienia, uprzednie zwolnienie, zasadzenie zwrotu kosztów, strona przed wytoczeniem powództwa, odpowiedź na zażalenie, ewentualna zmiana zaskarżonego orzeczenia
Zobacz»

II Cz 581/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia powódki, pozwany, zażalenie, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, odpowiedź na zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, radca prawny, uznanie cofnięcia pozwu, własny zarzut, droga egzekucji, zaspokojenie całego roszczenia, norma procedury cywilnej, czynność dyspozycyjna, druga zasada, bezrobotna matka, kredyt i karta, podział majątku spadkowego, odrębna pozycja, sfera procesowa
Zobacz»

VI Pz 14/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 29 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • łatwe wzbogacenie, jednostka samorządowa, poczucie krzywdy, powództwo w rozpoznawanej sprawie, satysfakcja moralna, okres pozostawania bez pracy, okazja, pozwany, zasady współżycia społecznego, sprawa z ryzyka, położenie życiowe, trudne położenie, pomoc dzieci, wynagrodzenie za okres pozostawania, odstąpienie od obciążenia powódki, sprawa z zakresu prawa pracy, część kosztów, koszt przejazdu do sądu, koszt zastępstwa procesowy, rozstrzygnięcie sądu rejonowego
Zobacz»

III APa 8/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególny wypadek, postępowanie powypadkowe, koszt zastępstwa procesowy, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, wniosek o przyznanie kosztów, skomplikowany charakter, odstąpienie od obciążenia, zakład urządzeń, wniosek oparty o treść, upatrywanie przyczyny, zamknięcie rozprawy, czyszczenie, sądowi spis, niejednolite stanowisko, wniosek o przyznanie zwrotu, postępowanie zażaleniowe, ustalenie pracodawcy, zgłoszenie sprawy, powodu kosztów
Zobacz»

III AUa 1717/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 grudnia 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy kosztów, obciążenie organu rentowego, strona przegrywająca kosztów, odstąpienie od obciążenia, odstąpienie od obciążenia strony, majątkowa strona, zażalenie, system repartycji, dyskrecjonalna kompetencja sądu, finansowe ryzyko, postępowanie zażaleniowe, orzeczenie o kosztach, zastosowanie przez sąd apelacyjny, przeciwnik, spółka cywilna, wartość przedmiotu, koszt po myśli, podejmowana czynność procesowa, możliwość odstąpienia od obciążania, wniesienie apelacji
Zobacz»

II Ca 415/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sytuacja majątkowa i rodzinna, odstąpienie od obciążenia, zażalenie powoda, ponoszenie opłaty sądowej, rodzinny powód, zażalenie, sytuacja majątkowa, bezumowne korzystanie z nieruchomości, poddanie kontroli sądu, uzasadniona podstawa do zwolnienia, opłata sądowa od apelacji, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, działanie w celu pozyskania, zmiana poprzez odstąpienie, koszt zasądzony przez sąd, argumentacja przywołana w uzasadnieniu, chwilą rozpoznania, stosowny środek finansowy, możliwość poddania kontroli, uprzednie postanowienie
Zobacz»

IV P 90/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 29 marca 2019

Data publikacji: 19 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, obciążanie powoda, powodu kosztów, odpowiedni warunek pracy, opalanym drewnem, pracująca maszyna, nieogrzewane pomieszczenie, podobna postawa, pozwany, pracodawczyni, koszt zastępstwa procesowy, uzasadnienie do postanowienia, wcześniejsze zachowanie, pozwany pracownik, punkt wyroku, prawo rozwiązania umowy, postanowienie o kosztach procesu, strona w proces, praca bez wypowiedzenia, czucie
Zobacz»

VIII Gz 427/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, należność główna, odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, cofnięcie pozwu, zażalenie, opóźnienie, rejonowy lublin, zapłata należności, odstąpienie od obciążenia strony, centrum, wydanie nakazu zapłaty, przejściowa trudność, postępowanie upominawcze, zachód, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, odpowiedzialność za wyniki, sytuacja finansowa, odstąpienie od obciążenia
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa
Zobacz»

VIII Pz 6/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ref, piątek, zażalenie powódki, ciężka sytuacja materialna powódki, zażalenie, przesłanka do zastosowania instytucji, postanowienie naruszenia, odstąpienie od obowiązku, zmiana w wynikach, argument przedstawiony przez sąd, sprawa i orzeczenie, wynik weryfikacji, odstąpienie od obciążenia powódki, powództwo ze zrzeczeniem, ramach zwolnień, charakter dyskrecjonalny, opinia powódki, zaskarżone zażalenie, odstąpienie od obciążania powódki, kwestia zastosowania
Zobacz»

VIII Gz 463/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2018

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, górnik, płatność pierwsza, rata, pozwany, zażalenie, transakcja handlowa, centrum, uzyskanie środka, fatalna sytuacja, narodowy fundusz zdrowia, koszt postępowań zażaleniowy, zamiar wystąpienia z powództwem, całokształt współpracy, prolongata terminu zapłaty należności, brak spłaty należności, proces, odsetka ustawowa za opóźnienie, podjęcie informacji
Zobacz»

VII Pa 243/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie zawarte w punktach, zażalenie, obciążenie powódki, strona przegrywająca kosztów procesu, odpowiedzialność za wynik procesu, utrzymanie rodziców, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, obciążenie strony, odstąpienie od obciążania powódki, zażalenie powódki, przedmiotowe zażalenie, przeciwnik, sytuacja życiowa strony, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, stan majątkowy, majątkowa strona, podważenie prawidłowości rozstrzygnięcia sądu, zażalenie na postanowienie sądu, dotyczących sytuacji
Zobacz»

III Cz 2047/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 stycznia 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • buczek, tarnowska góra, trudna sytuacja ekonomiczna, strona przegrywająca kosztów procesu, zasadność zastosowania, sytuacja majątkowa powódki, podstawa zastosowania, dokładne zweryfikowanie, ukształtowanie rozstrzygnięcia, niski nakład, uregulowanie obowiązków, możliwość modyfikowania, koszt procesu przez sąd, duża autonomia, przywołana podstawa, wyrok sądu apelacyjny, stała obsługa prawna, odstąpienie od zasądzenia, przytoczona regulacja prawna, natura majątkowa
Zobacz»

I ACz 1737/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba, spółka, sytuacja majątkowa strony, koszt postępowań zażaleniowy, umowa o zarządzanie, zażalenie, sytuacja majątkowa, upadłości dział, upadłość likwidacyjna, zażalenie powoda, interes wierzyciela, odpowiedź na wezwanie, osoba inwestora, zastępstwo procesowe jedynie, zmiana poprzez odstąpienie, cały ciężar odpowiedzialności, syndyk masy upadłości, przebieg procesów, koszt zastępstwa procesowy, sporna inwestycja
Zobacz»

II Cz 687/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, odstąpienie od obciążenia powoda, odstąpienie od obciążenia, postanowienie zawarte w punktach, uzasadniona podstawa do odstąpienia, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, trudniejsza sytuacja, powodu kosztów, podejmowana praca dorywcza, połowa stawki minimalna, trzeci powód, proces osoby, uzasadnienie orzeczenia o kosztach, pozwany, stawka minimalna wynagrodzenia pełnomocników, zwolnienie od ponoszenia kosztów, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, zażalenie, radca prawny, rozporządzenie min
Zobacz»

V Pz 54/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, koszt zastępstwa procesowego należny, niesłusznych rozstrzygnięć, sytuacja materialna powoda, koszt postępowań zażaleniowy, przesłanka zastosowania, majątkowy powód, odstąpienie od ogólnej zasady, zażalenie, niezasadne roszczenie powoda, bezrobotna żona, koszt zastępstwa procesowy, podstawa do zwolnienia strony, przebieg postępowań, zaskarżone postanowienie, sprawa podstaw do zastosowania, świadczenie emerytalne, podstawowa zasada rozstrzygania, koszt postępowania w oparciu, zwolnienie strony od obowiązku
Zobacz»

VIII U 2173/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie odwołania, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, strona przeciwna, rozpoczęcie rozprawy, stanowisko pełnomocnika, obciążenie, koszt zastępstwa procesowy, słuszny interes, sprawa przez wnioskodawczynię, ograniczenie zasądzenia, wniosek pełnomocnika organu rentowego, zasady współżycia społecznego, ryzyko poniesienia kosztów, odpowiedzialność za wyniki, ocena możliwa, termin wniesienia zażalenia, szczególna okoliczność konkretnej sprawy, dyskrecjonalna ocena sądu, przebieg procesów, rozstrzyganie o zwrocie
Zobacz»

VIII Pz 68/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, oświadczenie o cofnięciu pozwu, utrata prawa, deputat węglowy, zażalenie, trakcie rozprawy, przepisy zakładowe, powodu kosztów, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, uzyskanie rekompensaty, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wyznaczony termin rozprawy, zasada ponoszenia kosztów, postanowienie w przedmiocie kosztów, odstąpienie od obciążania powoda, ustawowy wymóg
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Futro,  Ryszard Marchwicki ,  Karol Ratajczak
Data wytworzenia informacji: