Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3001

II AKa 77/15

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 60§3 k.k. obliguje sąd do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. Przepis ten dotyczy więc sprawcy popełniającego przestępstwo w grupie osób. Sprawca bowiem, by skorzystać z tej instytucji, musi współdziałać z innymi osobami, tj. co najmniej dwiema i powinien przekazać informacje dotyczące tychże osób. Na terminach 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. prowadzono postępowanie dowodowe. Sąd Okręgowy zaś błędnie w stosunku do nieobecnych oskarżonych zastosował przepis art. 376§2 k.p.k., bowiem przepis ten pozwala na prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego, który już złożył wyjaśnienia i nie stawił się na rozprawę odroczoną lub przerwaną bez usprawiedliwienia, ale w sytuacji, gdy oskarżony ten został zawiadomiony o terminie takiej rozprawy. Tymczasem oskarżone nie zostały zawiadomione o terminach rozprawy, mających miejsce 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. Przepis art. 117§2 k.p.k. wyraźnie stanowi, że czynności procesowej nie przeprowadza się m.in. wówczas, jeżeli osoba uprawniona nie stawiła się a brak dowodu, że została o niej powiadomiona. Skoro więc we wskazanych datach rozprawy brak było dowodu prawidłowego wezwania oskarżonych na te terminy rozprawy, to Sąd I instancji z obrazą art. 376§2 k.p.k. przeprowadził rozprawę pod ich nieobecność, która w tej sytuacji procesowej była obowiązkowa i nie pozwalała na odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 374§1 k.p.k. Oczywistym w tej sytuacji procesowej jest, że Sąd I instancji podejmując decyzję na podstawie art. 376§2 k.p.k. bez dysponowania dowodem prawidłowego zawiadomienia obu oskarżonych o terminie rozprawy w dniach 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. pozbawił oskarżone prawa do obrony na rozprawie głównej, na której ich udział był obowiązkowy. Powyższe więc wskazuje na naruszenie przez Sąd I instancji obowiązku rozpoznania sprawy w obecności oskarżonego, o jakim mowa w art. 439§1 pkt 11 k.p.k., co doprowadziło do podjęcia z urzędu na mocy tego przepisu przez Sąd odwoławczy rozstrzygnięcia o uchyleniu zaskarżonego wyroku i przekazaniu sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania w tej części.
UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt XVI K 157/11 uznał: oskarżoną A. G. (1) za winną tego, że: I. w okresie od co najmniej dnia 26 września 2002r. do dnia 29 września 2008r. w P. , działając wspólnie i w porozumieniu z poniżej wskazanymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z opisanego poniżej procederu stałe źródło dochodów, będąc w okresie od 2002r. do 2004r. zatrudniona w firmie (..
Czytaj więcej»

I ACa 575/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 575/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Marek Górecki /spr./ Sędziowie: SA Jacek Nowicki SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga Protokolant: st.sekr.sąd. Agnieszka Paulus po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia
Czytaj więcej»

I ACa 1043/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 1043/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Kaźmierczak Sędziowie: SA Małgorzata Mazurkiewicz – Talaga (spr.) SA Karol Ratajczak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Sylwia Woźniak po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego       od wyroku Sądu Ok
Czytaj więcej»

I ACa 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 99/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Piotr Górecki (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Gulczyńska SA Małgorzata Kaźmierczak Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa D. Z. , E. Z. i J. Z. przeciwko P. C. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13
Czytaj więcej»

I ACa 88/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 88/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 roku Sąd Apelacyjny w (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Piotr Górecki Sędziowie: SA Małgorzata Gulczyńska SA Małgorzata Kaźmierczak Protokolant: st. sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa J. O. , małoletnich P. O. i M. O. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. O. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek a
Czytaj więcej»

I ACa 158/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 158/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2016 r. Sąd Apelacyjny w (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga /spr./ Sędziowie: SA Jan Futro SA Hanna Małaniuk Protokolant: st.sekr.sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko J. G. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia 2 grudnia 2015 r. sygn. akt I C 310/15 1 o
Czytaj więcej»

I ACa 55/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 55/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Kaźmierczak /spr./ Sędziowie: SA Roman Stachowiak SA Piotr Górecki Protokolant: st. sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa I. J. przeciwko (...) przy Placu (...) w Ż. o ustalenie nieważności uchwały na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia
Czytaj więcej»

I ACa 1052/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 1052/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Józefowicz /spr./ Sędziowie: SA Małgorzata Gulczyńska SA Hanna Małaniuk Protokolant: st.sekr.sąd. Sylwia Stefańska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko A. K. , M. K. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku
Czytaj więcej»

I ACa 373/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 373/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler /spr./ Sędziowie: SSA Mariola Głowacka SSA Jacek Nowicki Protokolant: st.sekr.sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa S. G. przeciwko Skarbowi Państwa- (...) o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia 30 grudnia 2015 r. sygn. akt (...)
Czytaj więcej»

I ACa 342/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 342/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Marek Górecki /spr./ Sędziowie: SSA Roman Stachowiak SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Paulus po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w (...) w (...) Spółce Akcyjnej w
Czytaj więcej»