Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3660

II AKa 224/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2013r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Mariusz Tomaszewski Sędziowie: SSA Przemysław Grajzer SSO del.do SA Jarema Sawiński (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Marka Rote po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013r. rozpoznał sprawę D. B. oskarżonego z art. 280§1kk ; art. 63 ust. 3 ustawy z 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkom
Czytaj więcej»

II AKa 229/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II AKa 229/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Lewandowski (spr.) Sędziowie: SSA Jarema Sawiński SSA Marek Kordowiecki Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Zbigniewa Frankowskiego po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. sprawy M. B. oskarżonego z art. 165 § 3 kk w zw. z art. 165 § 1 pkt 5 kk i art. 156 § 1
Czytaj więcej»

II AKa 230/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-01-21

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Przemysław Strach Sędziowie: SSA Urszula Duczmal SSA Marek Kordowiecki (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. del. do Prok. Apel. Alicji Woźniak po rozpoznaniu w dniu 16.12.2014 r. sprawy A. P. , Ł. I. i G. S. oskarżonych z art. 56§1 k.k.s. i art. 54§1 i 2 k.k.s. w zw. z art. 6§2 k.k.s. w zw. z art. 37
Czytaj więcej»

II AKa 235/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Lewandowski Sędziowie: SSA Marek Hibner - sprawozdawca SSA Izabela Pospieska Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej Piotra Urowskiego po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. w Poznaniu sprawy: J. H. oskarżonego z art. 258 § 1 i 3 kk , art. 58 ust 1 ww. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a
Czytaj więcej»

II AKa 235/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

UZASADNIENIE Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2017r., sygn. akt II AKa 235/16 w części dotyczącej oskarżonych: A. H. (1) , M. D. , T. R. (1) , L. M. i M. M. ( art. 423 § 1a w zw. z art. 457 § 2 k.p.k. ). Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 września 2016r., sygn. akt XVI K 93/12 uznał: - A. H. (1) za winnego tego, że : 1. w nie później niż od wiosny 2010 roku do 31 maja 2011 roku na terenie powiatów (...) i (...) , brał udział w zorganizowanej grupie przest
Czytaj więcej»

II AKa 242/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) orzeczenie w wyroku łącznym kary łącznej nie stanowi instytucji mającej na celu działanie wyłącznie z korzyścią dla skazanego Nie można bowiem zapominać, iż w przypadku zaistnienia podstaw materialnoprawnych, określonych w rozdziale IX Kodeksu karnego do orzeczenia kary łącznej, sąd ma obowiązek orzeczenia kary łącznej, o czym świadczy (...)
UZASADNIENIE Przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze w sprawie o sygn. akt II K 158/15 toczyło się postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w stosunku do skazanego K. Z. . Postępowanie to obejmowało skazania K. Z. następującymi wyrokami: 1. wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 20.02.2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 224/12, za: a) przestępstwo z art. 258§1 k.k. , popełnione w sierpniu 2011 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, b) przestępstwo z art. 57 ust. 2 ustawy
Czytaj więcej»

II AKa 245/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2018-12-18

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Lewandowski Sędziowie: SSA Marek Hibner SSA Izabela Pospieska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Tomasza Ziewca - Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 roku sprawy: D. K. oskarżonego o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. na skutek apelacji
Czytaj więcej»

II AKa 252/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2012-12-13

Data publikacji: 2013-11-30

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Urszula Duczmal Sędziowie: SSA Janusz Szrama SSO del. do SA Marek Kordowiecki (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Piotra Urowskiego po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012r. sprawy A. N. (1) , Ł. U. i W. T. oskarżonych z art. 258 § 1 i 3 kk , art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 ro
Czytaj więcej»

II AKa 252/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-10-17

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Przemysław Strach (spr.) Sędziowie: SSA Mariusz Tomaszewski SSA Marek Kordowiecki Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Macieja Lewandowskiego po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 r. w Poznaniu sprawy T. K. o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie
Czytaj więcej»

II AKa 252/17

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-10-17

trafność 100%

UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 29 września 2017 r., o sygn. III Ko 325/17, po rozpoznaniu sprawy z wniosku T. K. o odszkodowanie w kwocie 139.740,03 zł i zadośćuczynienia w kwocie 293.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec niego postanowieniem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 19 grudnia 2003 r., a uchylone postanowieniem tegoż Sądu z dnia 7 października 2004 r.,
Czytaj więcej»