Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5090

II AKa 168/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-10-25

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Sygn. akt II AKa 168/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSA Przemysław Strach Sędziowie: SSA Mariusz Tomaszewski SSA Marek Kordowiecki (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Anny Ockert po rozpoznaniu w dniu 25.10.2018 r. w sprawie z wniosku J. K. o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie w spr
Czytaj więcej»

II AKa 168/18

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

UZASADNIENIE J. K. , działający przez swojego pełnomocnika, złożył do Sądu Okręgowego w Poznaniu w dniu 7.12.2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), na podstawie art. 552§4 k.p.k. wniosek o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kwoty 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie w sprawie PR I Ds. 46/15 (k. 3-19). Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie o sygn.
Czytaj więcej»

II AKa 152/18

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-14

Data publikacji: 2020-10-13

trafność 100%

UZASADNIENIE M. C. (1) , B. C. (1) , R. D. (1) , D. J. (1) , R. J. (1) , Ł. K. (1) , J. Ł. (1) , G. P. (1) , T. S. (1) , A. W. (1) oraz inne osoby, które nie były objęte niniejszym postępowaniem odwoławczym stanęli przed Sądem Okręgowym w P. oskarżeni o to, że : 1 T. S. (1) o to, że: I w okresie od lutego 2006 roku do 21 kwietnia 2006 roku w L. , kierował wspólnie z G. P. (1) zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili w ww. okresie czasu również W. S. (1) , M. C. (1) , R. D. (1) ,
Czytaj więcej»

II AKa 169/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Poznaniu - orzekając poraz pierwszy w sprawie - wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt III K 353/08 uznał: 1 oskarżonych M. G. (1) i M. G. (2) za winnych popełnienia przestępstwa z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. , art. 271§1 i 3 k.k. , art. 270§1 k.k. , art. 273 k.k. i art. 299§1, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. i za przestępstwo to na podstawie art. 294§1 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w zw. z art.
Czytaj więcej»

II AKa 170/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2012-09-13

Data publikacji: 2012-11-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 413 par 2 pkt 1 k.p.k., wyrok skazujący powinien zawierać dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną. Opis czynu przypisanego to dokładny opis wszystkich elementów czynu mających znaczenie dla prawidłowej jego kwalifikacji, niepomijający żadnego aspektu zachowania należącego do ustawowych (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2012r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Przemysław Strach Sędziowie: SSA Urszula Duczmal SSO del. do SA Marek Kordowiecki (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Piotra Urowskiego po rozpoznaniu w dniu 13 września 2012r. sprawy wnioskodawcy J. P. i L. A. oskarżonych z art. 280§2kk w zw. z art. 64§2kk , art. 280 §2kk w zw. z ar
Czytaj więcej»

II AKa 170/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2021-05-06

trafność 100%

UZASADNIENIE G. K. został oskarżony o to ,że I . w okresie od (...) w W. , K. , K. , S. , O. gm. P. , J. i P. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, do której należeli W. K. prowadzący jako R. S. , przejęty na podstawie podrobionych dokumentów, podmiot gospodarczy o nazwie (...) Sp. z o.o. , później (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. , K. O. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) K. O. z siedzibą w S. , M. K. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Czytaj więcej»

II AKa 171/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSA Urszula Duczmal Sędziowie: SSA Marek Kordowiecki (spr.) SSO del. do SA Sławomir Siwierski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. del. do Prok. Apel. Alicji Woźniak po rozpoznaniu w dniu 3.03.2016 r. sprawy S. P. i P. S. oskarżonych z art. 296§1 i 2 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 1
Czytaj więcej»

II AKa 171/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2012-09-13

Data publikacji: 2012-11-27

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2012r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Przemysław Strach Sędziowie: SSA Urszula Duczmal (spr.) SSO del. do SA Marek Kordowiecki Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Zbigniewa Frankowskiego po rozpoznaniu w dniu 13 września 2012r. sprawy J. P. , oskarżonej o przestępstwo z art. 156 § 3 k.k. z powodu apelacji wniesionej przez obroń
Czytaj więcej»

II AKa 172/15

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

UZASADNIENIE S. T. (1) oskarżona została o to, że w dniu 9 lutego 2015 r. w miejscowości G. , powiat (...) , chcąc aby K. W. lub inna osoba dokonała zabójstwa jej męża D. T. , usiłowała nakłonić go do tego, sugerując różne możliwości jego dokonania, jak zepchnięcie ze schodów, uszkodzenie samochodu użytkowanego przez D. T. , zlecenie skręcenia karku na dyskotece, proponując w zamian pieniądze w kwocie 5.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na brak wywołania zamiaru zabójstwa
Czytaj więcej»

II AKa 174/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Bezwzględna przyczyna odwoławcza w postaci wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego po terminie.
Sygn. akt II AKa 174/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Maciej Świergosz Sędziowie: SSA Marek Hibner SSA Grzegorz Nowak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Zbigniewa Frankowskiego po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. sprawy M. T. ( T. ) oskarżonego z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 §1kk , art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11§2k
Czytaj więcej»