Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3128

II AKa 77/15

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 60§3 k.k. obliguje sąd do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. Przepis ten dotyczy więc sprawcy popełniającego przestępstwo w grupie osób. Sprawca bowiem, by skorzystać z tej instytucji, musi współdziałać z innymi osobami, tj. co najmniej dwiema i powinien przekazać informacje dotyczące tychże osób. Na terminach 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. prowadzono postępowanie dowodowe. Sąd Okręgowy zaś błędnie w stosunku do nieobecnych oskarżonych zastosował przepis art. 376§2 k.p.k., bowiem przepis ten pozwala na prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego, który już złożył wyjaśnienia i nie stawił się na rozprawę odroczoną lub przerwaną bez usprawiedliwienia, ale w sytuacji, gdy oskarżony ten został zawiadomiony o terminie takiej rozprawy. Tymczasem oskarżone nie zostały zawiadomione o terminach rozprawy, mających miejsce 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. Przepis art. 117§2 k.p.k. wyraźnie stanowi, że czynności procesowej nie przeprowadza się m.in. wówczas, jeżeli osoba uprawniona nie stawiła się a brak dowodu, że została o niej powiadomiona. Skoro więc we wskazanych datach rozprawy brak było dowodu prawidłowego wezwania oskarżonych na te terminy rozprawy, to Sąd I instancji z obrazą art. 376§2 k.p.k. przeprowadził rozprawę pod ich nieobecność, która w tej sytuacji procesowej była obowiązkowa i nie pozwalała na odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 374§1 k.p.k. Oczywistym w tej sytuacji procesowej jest, że Sąd I instancji podejmując decyzję na podstawie art. 376§2 k.p.k. bez dysponowania dowodem prawidłowego zawiadomienia obu oskarżonych o terminie rozprawy w dniach 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. pozbawił oskarżone prawa do obrony na rozprawie głównej, na której ich udział był obowiązkowy. Powyższe więc wskazuje na naruszenie przez Sąd I instancji obowiązku rozpoznania sprawy w obecności oskarżonego, o jakim mowa w art. 439§1 pkt 11 k.p.k., co doprowadziło do podjęcia z urzędu na mocy tego przepisu przez Sąd odwoławczy rozstrzygnięcia o uchyleniu zaskarżonego wyroku i przekazaniu sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania w tej części.
UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt XVI K 157/11 uznał: oskarżoną A. G. (1) za winną tego, że: I. w okresie od co najmniej dnia 26 września 2002r. do dnia 29 września 2008r. w P. , działając wspólnie i w porozumieniu z poniżej wskazanymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z opisanego poniżej procederu stałe źródło dochodów, będąc w okresie od 2002r. do 2004r. zatrudniona w firmie (..
Czytaj więcej»

II AKa 77/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 60§3 k.k. obliguje sąd do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. Przepis ten dotyczy więc sprawcy popełniającego przestępstwo w grupie osób. Sprawca bowiem, by skorzystać z tej instytucji, musi współdziałać z innymi osobami, tj. co najmniej dwiema i powinien przekazać informacje dotyczące tychże osób. Na terminach 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. prowadzono postępowanie dowodowe. Sąd Okręgowy zaś błędnie w stosunku do nieobecnych oskarżonych zastosował przepis art. 376§2 k.p.k., bowiem przepis ten pozwala na prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego, który już złożył wyjaśnienia i nie stawił się na rozprawę odroczoną lub przerwaną bez usprawiedliwienia, ale w sytuacji, gdy oskarżony ten został zawiadomiony o terminie takiej rozprawy. Tymczasem oskarżone nie zostały zawiadomione o terminach rozprawy, mających miejsce 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. Przepis art. 117§2 k.p.k. wyraźnie stanowi, że czynności procesowej nie przeprowadza się m.in. wówczas, jeżeli osoba uprawniona nie stawiła się a brak dowodu, że została o niej powiadomiona. Skoro więc we wskazanych datach rozprawy brak było dowodu prawidłowego wezwania oskarżonych na te terminy rozprawy, to Sąd I instancji z obrazą art. 376§2 k.p.k. przeprowadził rozprawę pod ich nieobecność, która w tej sytuacji procesowej była obowiązkowa i nie pozwalała na odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 374§1 k.p.k. Oczywistym w tej sytuacji procesowej jest, że Sąd I instancji podejmując decyzję na podstawie art. 376§2 k.p.k. bez dysponowania dowodem prawidłowego zawiadomienia obu oskarżonych o terminie rozprawy w dniach 20.01.14 r., 27.01.14 r. i 30.06.14 r. pozbawił oskarżone prawa do obrony na rozprawie głównej, na której ich udział był obowiązkowy. Powyższe więc wskazuje na naruszenie przez Sąd I instancji obowiązku rozpoznania sprawy w obecności oskarżonego, o jakim mowa w art. 439§1 pkt 11 k.p.k., co doprowadziło do podjęcia z urzędu na mocy tego przepisu przez Sąd odwoławczy rozstrzygnięcia o uchyleniu zaskarżonego wyroku i przekazaniu sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania w tej części.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Henryk Komisarski Sędziowie: SSA Marek Hibner SSA Marek Kordowiecki (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Sylwii Fabiś po rozpoznaniu w dniu 30.06.2015 r. w sprawie A. G. , B. K. , M. S. i H. C. oskarżonych z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w
Czytaj więcej»

II AKa 142/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSA Marek Hibner Sędziowie: SSA Przemysław Grajzer SSA Marek Kordowiecki – spr. Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Zastępcy Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie Radosława Krawczyka po rozpoznaniu w dniu 26.09.2017 r. sprawy J. W. oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. i art. 257 § 2 k.k. w zw. z art. 11
Czytaj więcej»

II AKa 58/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Maciej Świergosz (spr) Sędziowie: SSA Krzysztof Lewandowski SSA Jarema Sawiński Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Zbigniewa Frankowskiego po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017r. sprawy : L. J. ( J. ) oskarżonego z art.156 § 3 kk z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżoneg
Czytaj więcej»

II AKa 19/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2012r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynął subsydiarny akt oskarżenia , w którym M. B. (1) oskarżył M. K. (1) o to, że : I w okresie od 15 kwietnia 2005 roku do 15 czerwca 2005 roku w P. i D. , działając w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , będąc z tego tytułu powołanym do zajmowania się sprawami m
Czytaj więcej»

II AKa 78/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Maciej Świergosz (spr) Sędziowie: SSA Grzegorz Nowak SSO del. do SA Sławomir Siwierski Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie Radosława Krawczyka po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017r. sprawy : R. P. ( P. ) oskarżonego z art.13 § 1 kk w zw. z art.148 § 1 kk i art.157 § 1 kk w zw. z art.11 § 2
Czytaj więcej»

II AKa 24/17

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

UZASADNIENIE D. G. (1) i I. K. , wraz z trzecim oskarżonym, stanęli pod zarzutem tego, że w okresie od 10 maja 2013 roku do 12 czerwca 2013 roku w K. , S. , P. , S. , L. , G. , M. , P. , J. , Ż. , wspólnie i w porozumieniu, a nadto wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do swojej tożsamości i okoliczności, iż zlecenia transportowe realizuje zgodnie z jego tr
Czytaj więcej»

II AKa 94/17

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Poznaniu, w XVI Wydziale Karnym, wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVI Ko 748/15, po rozpoznaniu sprawie z wniosku A. Ż. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie oraz wykonanie środków przymusu w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu w sprawie o sygn. akt XVI K 70/13 Sądu Okręgowego w Poznaniu: 1. na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 558 k.p.k. –
Czytaj więcej»

II AKa 78/17

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

UZASADNIENIE R. P. stanął przed Sądem Okręgowym w Poznaniu oskarżony o to, że w dniu 29 stycznia 2016 roku w G. działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia K. W. usiłował dokonać jego zabójstwa, w ten sposób, że zadał wiele ciosów nożem w kierunku szyi i tułowia pokrzywdzonego powodując u niego ranę kłutą szyi, prawego ramienia okolicy pachowej, tułowia w okolicy lędźwiowej, rany ciętej prawego ramienia, prawego przedramienia, lewego barku i tułowia tuz przy prawej okolicy biodrowej, pow
Czytaj więcej»

II AKa 18/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSA Marek Kordowiecki (spr.) Sędziowie: SSA Henryk Komisarski SSA Izabela Pospieska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu Krzysztofa Kapczyńskiego po rozpoznaniu w dniu 23.03.2017 r. sprawy: 1. D. N. oskarżonego z art. 191§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64§1
Czytaj więcej»