Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4830

II AKa 229/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II AKa 229/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Lewandowski (spr.) Sędziowie: SSA Jarema Sawiński SSA Marek Kordowiecki Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Zbigniewa Frankowskiego po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. sprawy M. B. oskarżonego z art. 165 § 3 kk w zw. z art. 165 § 1 pkt 5 kk i art. 156 § 1
Czytaj więcej»

II AKa 229/14

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE M. B. (1) , P. Ś. , R. Z. i J. S. (1) zostali oskarżeni o to, że w dniu 29 kwietnia 2004 r. ok. godz. 22:30 w P. na ul. (...) , realizując wspólnie czynności poszukiwawcze za ściganym listem gończym S. S. (1) , w wyniku niedokładnej obserwacji domniemanego miejsca pobytu poszukiwanego i przez to niewłaściwego rozpoznania, powzięli w konsekwencji błędne przekonanie, że poszukiwany ten znajduje się w podlegającym obserwacji samochodzie marki „ R. (...) i C. ” nr rej. (...) - a następn
Czytaj więcej»

II AKa 229/19

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-10-08

Data publikacji: 2020-11-27

trafność 100%

UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt II AKa 229/19 Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 2. 1 CZĘŚĆ WSTĘPNA 0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W P. Z DNIA (...) ROKU W SPRAWIE O SYGN. AKT III K 59/19 0.11.2. Podmiot wnoszący apelację ☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ oskarżyciel posiłkowy ☐ oskarżyciel prywatny ☒ obrońca ☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego
Czytaj więcej»

II AKa 233/19

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-05-21

Data publikacji: 2020-11-16

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Maciej Świergosz Sędziowie: Urszula Duczmal (spr.) Przemysław Grajzer Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kościanie P. R. po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 r. sprawy D. P. oskarżonego o czyn z art. 158 § 1 i 3 k.k. na skutek apelacji obrońcy oskarżonego i prokuratora od wyroku Sądu Okręg
Czytaj więcej»

II AKa 233/19

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-06-10

Data publikacji: 2020-11-16

trafność 100%

UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt II AKa 233/19 Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 2 1 CZĘŚĆ WSTĘPNA 0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. III K 121/19 0.11.2. Podmiot wnoszący apelację ☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ oskarżyciel posiłkowy ☐ oskarżyciel prywatny ☒ obrońca ☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyro
Czytaj więcej»

II AKa 235/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Lewandowski Sędziowie: SSA Marek Hibner - sprawozdawca SSA Izabela Pospieska Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej Piotra Urowskiego po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. w Poznaniu sprawy: J. H. oskarżonego z art. 258 § 1 i 3 kk , art. 58 ust 1 ww. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a
Czytaj więcej»

II AKa 235/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

UZASADNIENIE Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2017r., sygn. akt II AKa 235/16 w części dotyczącej oskarżonych: A. H. (1) , M. D. , T. R. (1) , L. M. i M. M. ( art. 423 § 1a w zw. z art. 457 § 2 k.p.k. ). Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 września 2016r., sygn. akt XVI K 93/12 uznał: - A. H. (1) za winnego tego, że : 1. w nie później niż od wiosny 2010 roku do 31 maja 2011 roku na terenie powiatów (...) i (...) , brał udział w zorganizowanej grupie przest
Czytaj więcej»

II AKa 237/19

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-09-17

Data publikacji: 2020-09-24

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 września 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Przemysław Strach Sędziowie: Maciej Świergosz (del.) Piotr Michalski (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Agnieszki Makowskiej – Witos po rozpoznaniu w dniu 9 września 2020 r. w Poznaniu sprawy: S. R. ( R. ) oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 1
Czytaj więcej»

II AKa 238/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-01-09

Data publikacji: 2020-06-02

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSA Marek Kordowiecki (spr.) Sędziowie: SSA Przemysław Grajzer SSO del. do SA Sławomir Siwierski Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze Jolanty Litwin-Majchrzak po rozpoznaniu w dniu 9.01.2019 r. sprawy D. G. oskarżonego z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 156§1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 31§2
Czytaj więcej»

II AKa 242/16

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) orzeczenie w wyroku łącznym kary łącznej nie stanowi instytucji mającej na celu działanie wyłącznie z korzyścią dla skazanego Nie można bowiem zapominać, iż w przypadku zaistnienia podstaw materialnoprawnych, określonych w rozdziale IX Kodeksu karnego do orzeczenia kary łącznej, sąd ma obowiązek orzeczenia kary łącznej, o czym świadczy (...)
UZASADNIENIE Przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze w sprawie o sygn. akt II K 158/15 toczyło się postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w stosunku do skazanego K. Z. . Postępowanie to obejmowało skazania K. Z. następującymi wyrokami: 1. wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 20.02.2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 224/12, za: a) przestępstwo z art. 258§1 k.k. , popełnione w sierpniu 2011 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, b) przestępstwo z art. 57 ust. 2 ustawy
Czytaj więcej»